MANYE XX.

Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció

XX. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUS

Debreceni Egyetem
2010. augusztus 26-28.

Megközelítés

 A Debreceni Egyetem főépületének elhelyezkedése: Google térkép itt.

Üdvözöljük a MANYE XX. Kongresszusának honlapján!

A MANYE-kongresszus immár két évtizede teremt fórumot a kárpát-medencei alkalmazott nyelvészeti kutatók, a köz-, illetve felsőoktatásban tevékenykedő nyelvtanárok és gyakorlati szakemberek (fordítók, szótárszerkesztők, nyelvkönyvírók, számítógépes nyelvészek stb.) számára.

A XX. – jubileumi – kongresszuson, mely alkalmat ad megünnepelnünk a Debreceni Egyetem egykori professzorának és díszdoktorának, a magyar nyelvtudomány és alkalmazott nyelvészet meghatározó alakjának, Papp Ferenc akadémikusnak a 80. születési évfordulóját is, egyszerre törekszünk a változatosságra, a sokéves hagyományban megjelent tematika megjelenítésére s az egységre, az összetartó erővonalak, a különösen aktuálisként hangsúlyt érdemlő problémakörök felmutatására. Ezek: a nyelvtechnológia és a számítógépes nyelvészet, az idegennyelv-oktatás és a nyelvi képzés a megváltozott társadalmi, gazdasági és pedagógiai kontextusban, nyelvi változás és az irodalmitól eltérő nyelvváltozatok az alkalmazott nyelvészetben, valamint a szövegtani kutatások alkalmazott nyelvészeti aspektusai.